Overzichten

Benchmark

Inleiding Start Overzichten Kengetallen vergelijkingen Berekening Kengetallen vergelijking waarden geven

In het tabblad Kengetallen vergelijkingen staan alle vergelijkingen weergegeven die eerder aangemaakt zijn. . 

  •  Klik op  Voeg vergelijkings item toe om een nieuwe kengetallen vergelijking aan te maken.
  • Bestaande kengetallen vergelijkingen kunnen aangepast worden via en verwijderd worden via .
  • Sorteren van de kengetallen vergelijkingen kan door een regel vast te pakken en deze te verslepen naar de gewenste positie. 
  • Verder staat onder aan de pagina het aantal items in de lijs weergegeven en kan de pagina herladen worden via .