Afronden keuring

Keuringen

Inleiding Aanmaken keuringsformulieren Afnemen keuring Afronden keuring

Wanneer er een certificering behaald is moet de keuring door de keurmeester op gekeurd gezet worden, waarna Green Key deze op “Goedgekeurd” kan zetten. Op dit moment is de keuring volledig afgerond. 

Keuringsrapport

Het keuringsrapport is (zowel in backend voor GK / keurmeester als in frontend voor deelnemer) op elk moment in te zien zodra de status gekeurd/goedgekeurd is. Hierin worden alle vragen weergegeven met het bijbehorende antwoord.

Documentbeheer

GK deelnemers hebben toegang tot het documentbeheer, de enige map waar zij documenten in kunnen plaatsen is ‘Nog te keuren’. Wanneer deze ingestuurd (melding: gegevens gereed t.b.v. keuring) worden door de GK deelnemer komen deze documenten in het overzicht te staan. De keurmeester kan deze documenten verplaatsen naar Goedgekeurd.

Om dit te doen, neem de volgende stappen:

-       Ga naar Overzichten > Te keuren documenten, hier staan alle documenten die ‘ingezonden’ zijn door de deelnemers.

-       Met 1 druk op de knop kan het document verplaatst worden naar de map “Goedgekeurd” :

  1. Bekijk opmerking deelnemer bij document
  2. Download document
  3. Keur document goed