Kengetallen vergelijking waarden geven

Benchmark

Inleiding Start Overzichten Kengetallen vergelijkingen Berekening Kengetallen vergelijking waarden geven

Afhankelijk van de formule verschijnt er per aangeven letter in de kengetallen vergelijking een veld die ingevuld moet worden.

Kies de desbetreffende waarde die van toepassing is.

Opmerking: in de a/(b+c) formule staan b+c voor beide overnachtings-velden! Dit is om zeker te weten dat de berekening met het aantal overnachtingen altijd goed gaat.


  1. Selecteer over welk jaar eerder gekozen waarde van toepassing is.

  2. Kies hier Gemiddelde van de gevonden waardes.

  3. Om vreemde uitschieters in de waarden over te slaan en deze niet mee te nemen in de weergaven kan hier een percentage worden ingevoerd. Standaard is deze 5%.

  4. Deze hoeft niet aangevinkt te worden.

 

Deze stappen worden herhaald per aangegeven letter in de kengetallen vergelijking. Door de gegevens op te slaan  wordt de kengetallen vergelijking toegevoegd aan de lijst.