Etalage

Etalage uitleg mobile

Aanmeldformulier

De Green Key Etalage is een initiatief van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De Etalage helpt de Green Key ondernemer in zijn zoektocht naar leveranciers van duurzame producten en diensten. 


Wat is de Etalage? 
De Stichting KMVK wil bedrijven die beschikken over een Green Key en/of Blauwe Vlag nog beter helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. 
Dit kan onder andere door ondernemers te informeren over duurzame producten, diensten en leveranciers. Deze informatie wordt gepubliceerd in de ‘Etalage’ in het ledengedeelte van de website van Green Key.

 • Ruim 700 Green Key gecertificeerde bedrijven (en bedrijven in aanloop naar een Green Key) en Blauwe Vlag deelnemers (175) hebben toegang tot dit deel van de website.
 • De Green Etalage wordt onderverdeeld in productcategorieën, gerelateerd aan de hoofdstukken van de handleidingen/normen van Green Key. Deze productcategorieën zijn: management, medewerkers, communicatie, water, schoonmaak, afval, energie, voedsel en drank, groene ruimte, milieubewust vervoer en motoren, bedrijfsgebouw en leveranciers, maatschappelijke betrokkenheid.
 • Ondernemers kunnen zo gericht zoeken naar duurzame producten en diensten, gesorteerd op de hoofdcategorieen uit de normen van Green Key.

Voorbeeld:

Categorie Voedsel en drank

Voor wie is de Green Key Etalage?

 • De Green Key Etalage is toegankelijk voor alle bedrijven die Green Key gecertificeerd zijn of die bezig zijn dit certificaat te behalen en voor leveranciers die zijn aangemeld.
 • In de Green Key Etalage komen duurzame producten en diensten van leveranciers die zich daarvoor aanmelden.
 • Green Key gecertificeerde bedrijven worden regelmatig met nieuws over de Etalage geïnformeerd.

Hoe kunt u als leverancier meedoen aan de Green Key Etalage?
Hieronder vindt u een link naar het aanmeldformulier. Nadat uw aanmelding is geaccepteerd ontvangt u van de KMVK een bericht hoe u uw product(en) of dienst(en) kunt aanmelden. 
Voor deze producten of diensten moet u aantonen dat zij de verduurzaming van de bedrijven bevorderen. Dit kunt u aantonen doordat het product een eigen keurmerk of duurzaamheidcertificaat heeft of door dit bondig te beargumenteren.
Nadat uw aanvraag voor plaatsing is geaccepteerd verschijnt uw product of dienst in de Etalage.

Wat kost deelname aan de Green Key Etalage? zie pagina aanmelden

Aanmeldformulier

Hoe bent u als leverancier zichtbaar?

 • Uw product of dienst wordt kort omschreven in de door u opgegeven productcategorie.
 • U kunt meerdere producten etaleren, óf u kunt één product in meerdere productcategorieën plaatsen.
 • Daarnaast is er ruimte voor het keurmerk/certificaat van het desbetreffende product.
 • U kunt per product drie afbeeldingen toevoegen.
 • De (contact) gegevens van uw bedrijf zijn zichtbaar.
 • Er is een link naar uw eigen website.
 • Deelnemende Green Key bedrijven kunnen (na redactionele goedkeuring) hun ervaringen publiceren.

Vragen?

Contact

Disclaimer Green Etalage

De informatie op deze website van de Green Etalage wordt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

De Stichting KMVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De Stichting KMVK garandeert verder op geen enkele wijze de correctheid of betrouwbaarheid van websites die middels een link of anderszins met deze website zijn verbonden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website kan een inbreuk inhouden op intellectuele eigendomsrechten of andere regelgeving.