Gereedschappen en Factsheets

Factsheets

Factsheet keurmerken 
Het aantal keurmerken in relatie tot het thema duurzaamheid is groot en groeit. Om richting en duidelijkheid te creëren rondom dit speelveld is de Factsheet Wegingscriteria en keurmerken opgesteld. Dit document dient voor zowel deelnemers als de organisatie van Green Key als vertrekpunt bij het wegen van producten en keurmerken op bruikbaarheid binnen het Green Key programma.

Factsheet achtergrond informatie MVO en Green Key
In dit document treft u achtergrond informatie rondom het thema duurzaamheid. Conform de opzet van de Green Key handleidingen wordt per hoofdstuk achtergrond informatie gedeeld en verwezen naar interessante websites.

Gereedschappen - verklaringen - hulpmiddelen

Om de deelnemers aan het Green Key programma tegemoet te komen stelt Green Key voorbeeld documenten beschikbaar. Deze documenten kennen 3 vormen:

A.      GereedschapEen voorbeeld document dat verplicht als bewijsmateriaal dient te worden opgenomen in de Doe-Het-Zelf keuringsmodule bij de desbetreffende norm.  Het document mag ook in eigen (huis)stijl, taal en/of opmaak gemaakt worden, mits de inhoud vergelijkbaar blijft met de inhoud van het originele document.


B.    Verklaring: Een voorbeeld document dat ongewijzigd voorzien van naam, datum en handtekening als bewijsmateriaal in de Doe-Het-Zelf keuringsmodule dient te worden opgenomen.


C.    HulpmiddelEen voorbeeld document dat u gebruikt om bepaalde zaken over- en inzichtelijk te maken. U bent vrij in uw keuze om dit document als bewijsmateriaal tijdens de keuring aan te bieden. Hiervoor is in de Doe-Het-Zelf keuringsmodule een aparte upload mogelijkheid opgenomen.

Gereedschappen - verklaringen - hulpmiddelen

Gereedschappen - verklaringen - hulpmiddelen 2020